กิจกรรมในโครงการบางมด 4.0 เกื้อหนุนคุณธรรม นำวิสาหกิจชุมชน