คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มทร.รัตนโกสินทร์เยี่ยมชมวิศวฯโยธา