ทีม“The Request” เข้ารอบ 12 ทีม การสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่น 4