นศ.คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล “Green Energy Innovation for Daily Life”