นักศึกษาครุศาสตร์ฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “สืบสานศิลป์ ช่างสิบหมู่”