พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560