มจธ.ปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ