มจธ.พบใบสับปะรดมีคุณค่ามหาศาล เส้นใยเหนียวทนทานกว่าพืชชนิดอื่น สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไม่ยาก

ชื่อแหล่งสิ่งพิมพ์

News Clipping Categories

Date of Publish

August 16, 2017
Ad Value: 
40,766.00
PR Value: 
122,299.00
Languauge: 
Thai