มจธ.ราชบุรีร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านคาวิทยา และ เข้าพบ ผอ.สพป.รบ.1