มดรุ่นใหม่ ใช้กระบอกน้ำส่วนตัว 1 ขวด 1 คน ลดโลกร้อน