วศ.อุตสาหการ รับมอบแม่พิมพ์สำหรับฉีดโลหะ จาก MEATH