วันสำคัญมหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ์วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ