สทนช.ร่วมกับศูนย์วารี มจธ.จัดสื่อมวลชนสัญจรติดตามรองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ