สัมมนา กฎหมายสำหรับผู้ประกอบกิจการฯ และการใช้งานคู่มือ IEAT Handbook Version 2