News Center

SMART LAB มจธ.รับโจทย์วิจัยทางการแพทย์พุ่งเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

สมาร์ทแล็บ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กวาดรางวัลนานาชาติอื้อ เผยปัจจุบันโจทย์วิจัยเทน้ำหนักด้านสุขภาพและการแพทย์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เรียงคิวสู่เชิงพาณิชย์เพียบ

จบปริญญาตรีแล้ว..ชาวมละบริคนแรกของโลก

ด้วยสำนึกในน้ำพระทัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับชาวมละบริภูฟ้า จากความพยายามและความหวังที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนให้พึ่งพาตนเองได้ในยามที่ออกมาจากป่า ทำให้ชาวมละบริเริ่มที่จะเรียนรู้และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIMG) ได้จัดงานสัมมนา STI Forum and Outstanding Technologist Awards 2016 มุ่งเน้นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแบบใหม่ และการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับสากล ภายในงานได้มีการประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2559 ได้แก่ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย จากผลงานเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าเพื่องานในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

มจธ. สกัดสาหร่ายใช้วิเคราะห์คุณภาพอาหารหมักดอง

ในช่วงนี้จะเห็นว่ามีการนำสาหร่ายทะเลมาใช้ประโยชน์มากขึ้นไม่ว่าจะนำมาใช้ในด้านพลังงาน หรือนำมาเป็นอาหาร โดย ผศ.ดร.จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เห็นประโยชน์ของสาหร่ายทะเลไทยจึงได้ศึกษาวิจัยคุณสมบัติต่างๆ ของสาหร่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ในอีกมุมหนึ่ง

เครื่องบำบัดน้ำทิ้งจากสีย้อมผ้า

มจธ.ห่วงสารพิษตกค้าง ในดินและน้ำ จากการย้อมผ้า ล่าสุดจัดทำเครื่องบำบัดหมุนเวียนน้ำทิ้งจากการย้อมผ้า พร้อมให้บริการจุดย้อมผ้าถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมแนะนำประชาชนหากใช้สีย้อมจากธรรมชาติจะดีที่สุด

มจธ.ร่วม ABAC เพิ่มอาชีพใหม่ให้คนพิการทางสายตา

นักวิจัย มจธ. ร่วมกับ ม.อัสสัมชัญ (ABAC) และสมาคมคนสายตาเลือนราง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดึงทักษะพิเศษด้านประสาทสัมผัสของคนพิการทางสายตา พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกอาชีพ พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชั่นและชุดอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมให้คนพิการทางสายตาทำงานดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ไม่ต่างจากคนปกติ

ชุดจูงใจเด็กตาบอดเรียนรู้อักษรเบล

กว่าคนตาบอดจะเรียนรู้และอ่านอักษรเบลได้นั้น ยากเย็นแค่ไหน เราคนส่วนใหญ่ไม่อาจรับรู้จนกว่าเราจะได้ไปสัมผัสใกล้ชิด ฑิฆัมพร ศรีน้อย นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ของเขาเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เห็น กุญแจดอกสำคัญอันนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจอักษรเบลของเด็กตาบอดในช่วงอายุ 3-5 ปี ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กปกติก็ไม่ต่างไปจากการเรียนรู้ ก.ไก่-ฮ.นกฮูก ในชั้นอนุบาล

นักวิจัยพบวิธีนำผักตบชวาผลิตเอทานอลปริมาณสูง

นักวิจัยพบวิธีผลิตเอทานอลจากผักตบชวาไทย ลดการแย่งพื้นที่การปลูกพืชอาหาร ช่วยลดการแข่งขันเรื่องอาหาร และช่วยกำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง

มจธ. คงอันดับ 1 ในไทยด้านงานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง (Citation) จากการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก

จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings หรือการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2016-2017 โดยนิตยสาร Times Higher Education ประเทศอังกฤษ ผลการประกาศการจัดอันดับจาก 980 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถูกอันดับที่ 601-800 โดย มจธ. ยังคงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้านงานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง

เปิดประสบการณ์เด็กไทย กับไอเดียทดลองในห้วงอวกาศ การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)

น้องมอส นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เจ้าของไอเดียการทดลอง "การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity) ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Asian Try Zero-G 2016 ซึ่ง นายทะกุยะ โอะนิชิ มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ

เครื่องมือทดสอบพอลิเมอร์ในงานโยธาฝีมือคนไทย

ปัจจุบัน “พอลิเมอร์” (polymer) เข้ามามีบทบาทกับงานวิศวกรรมโยธามากขึ้นภายหลังจากราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างมีราคาพุ่งสูงขึ้น จากการศึกษาวิจัยพบว่าพอลิเมอร์มีความแข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทนทาน และนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้ง่ายกว่า ทำให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้ความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของพอลิเมอร์ (polymer) เมื่อนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในการก่อสร้างกำแพงกันดินหรือลาดคันทางถนนที่มีเสถียรภาพสูงสามารถต้านทานการวิบัติได้

สื่อชีวะ 3 มิติ เพื่อเด็กพิการทางสายตา

นักศึกษามีเดียอาตส์ มจธ. ประยุกต์องค์ความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ 3 มิติ พร้อมระบบเสียง ลบข้อจำกัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กพิการทางสายตา

มจธ.จัดประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยที่ตอบสนองการใช้งานได้จริง หวังต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

การลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ มจธ. จึงจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม “โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์

รวมพลอุตฯ หล่อโลหะไทย ชี้แนวปฏิบัติลดพลังงาน

กว่า 1 ปีแล้วที่ทีมวิจัยจากสาขาวิชาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหะการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำ ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาให้กับบุคลากรที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมหล่อโลหะเมื่อเร็วๆ นี้

เทอร์โมอิเลคทริค พลังงานเขียว ฝีมือนักวิจัย มจธ.

เทอร์โมอิเลคทริค แหล่งพลังงานใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและภาวะเรือนกระจก

นวัตกรรมไทย เสริมประสิทธิภาพตามล่าอาชญากร

นักวิจัย มจธ. ร่วมมือกองพิสูจน์หลักฐาน ต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม สู่การใช้งานจริงได้สำเร็จ ถือเป็นนวัตกรรมราคาประหยัดจากนักวิจัยไทยที่มีประสิทธิภาพล้ำหน้าเครื่องมือนำเข้าราคาแพง

นักวิจัย มจธ. แนะอย่าประมาทมลพิษในบ้าน

นักวิจัย มจธ. พัฒนาระบบบำบัดมลพิษในอากาศด้วยต้นพืชอย่างมีประสิทธิภาพแนะอย่าประมาทมลพิษในบ้านที่ถูกปลดปล่อยจากสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ต่างๆ ภายในบ้าน

มจธ.ค้นพบ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแก้วมังกร” เพื่อยืดอายุและชะลอการเกิดโรคได้นาน 1 เดือน หวังเสริมศักยภาพการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก

"แก้วมังกร" ถือเป็นสุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ทำให้ได้รับความนิยมของผู้บริโภค และยังเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะนอกจากคุณประโยชน์จากไฟเบอร์ที่มีอยู่มากในเนื้อแก้วมังกรแล้วเมือกของมันยังเป็นเมือกดีช่วยดูดซับน้ำตาลกลูโคสที่อยู่ในเลือดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานลดลง นอกจากสรรพคุณดังกล่าวแล้วแก้วมังกรยังเป็นผลไม้ที่ตลาดต่างประเทศให้ความนิยมมาก เช่น จีนและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอินโดนีเซียถือเป็นตลาดส่งออกแก้วมังกรรายใหญ่ของไทย

มจธ. เปิดหลักสูตรใหม่ “วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน”

เมื่อไทยต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงต้องเร่งพัฒนาคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจผลิตบัณฑิตเก่งดีและมีคุณภาพสู่สังคม เพื่อเป็นกำลังของชาติตลอดจนการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าตอบสนองความต้องการของประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน เป็นหลักสูตรใหม่ที่ มจธ.จัดขึ้น

มจธ.ร่วมมือ บริษัท FOMM Corporation เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สอดรับนโยบายภาครัฐส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท FOMM Corporation เพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กขึ้นในประเทศไทย พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ