Education

Education

สื่อชีวะ 3 มิติ เพื่อเด็กพิการทางสายตา

นักศึกษามีเดียอาตส์ มจธ. ประยุกต์องค์ความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ 3 มิติ พร้อมระบบเสียง ลบข้อจำกัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กพิการทางสายตา

เปิดไอเดียเด็กสถาปัตย์ มจธ.กับแนวคิดคอนโดผู้สูงอายุ

“โครงการประกวดออกแบบคอนโด” รองรับสังคมผู้สูงอายุ ในย่านซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร คณะสถาปัตย์ฯ ร่วมกับธารารมณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้นำเสนอไอเดียตัวเอง ออกแบบคอนโดที่แตกต่างจากคอนโดทั่วไป

วิศวะ มจธ. งัดกลยุทธ์ลบขีดจำกัดการวิจัยระดับอุดมศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. งัดกลยุทธ์การศึกษาวิจัยแบบใหม่ ฝึกเด็กให้รู้จักพัฒนาและต่อยอดเครื่องมือด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้เรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือมาเป็นข้อจำกัดขอบเขตงานวิจัยของนักศึกษา อยากรู้อะไรก็พัฒนาเครื่องมือมารองรับข้อสงสัย นอกจากสร้างตรรกะทางความคิดแล้วยังเสริมทักษะช่างให้เด็กยุคใหม่ได้อีกด้วย

วิศวะหุ่นยนต์ ป.ตรี หลักสูตรใหม่ฟีโบ้ หวังเพิ่มวิศวกรรุ่นใหม่ สู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ ระดับป.ตรี มุ่งผลิตวิศวกรหุ่นยนต์ รองรับการขยายตัวความต้องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ถือเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครบทั้งระดับปริญญาตรี - โท และเอก

สอนเด็กผลิตสื่อ อีกหนึ่งหลักสูตรจาก มจธ.

สาขาเทคโนโลยีมีเดีย หนึ่งในโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ และเทคโนโลยีมีเดีย มจธ. นำทัพนักศึกษาปี 4 จาก 3 วิชาเอกจัดงานแสดงนิทรรศการผลงานด้านมีเดียนอกสถานที่ กลยุทธ์ฝึกทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ

มจธ. เปิด “ห้องเรียนวิศว์-วิทย์” หลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยุคใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในมหาวิทยาลัยนำร่องในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ โครงการ วมว.ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำ “ห้องเรียนวิศว์-วิทย์” เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพสูงต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมมือกับ 9 มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านภูมิสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมโครงการ Geoservices-4-Sustainability (GeoS4S) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจำนวน 1 ล้านยูโร ซึ่งโครงการนี้รวมผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศจาก 4 มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป, 3 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ 3 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อพัฒนาหลักสูตร course modules ที่เน้นเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ทางด้านภูมิสารสนเทศ

JACOB JENSEN ร่วมกับ มจธ. เปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนดีไซน์ระดับ world class

สตูดิโอออกแบบผลิตระดับโลกสัญชาติเดนมาร์ก “JACOB JENSEN” ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ มจธ. เปิดสตูดิโอดีไซน์แห่งแรกในอาเซียนจัดตั้งหลักสูตรแนวใหม่ Real life learning ยกระดับทักษะ Young Designer ในอาเซียนสู่ระดับโลกเปิดรับสมัคร ม.ค. 2559 นี้

มีเดียทางการแพทย์ มจธ. บูรณาการความรู้ ซ่อมร่างอาจารย์ใหญ่

มจธ. จับองค์ความรู้มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์มาบริการสังคม ซ่อมแซมร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีกายภาพเป็นโครงกระดูก ถือโอกาสต่อยอดองค์ความรู้ให้นักศึกษา