Education

Education

มจธ. เปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก เสริมทักษะอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก เสริมทักษะอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป เน้นกลุ่มคนทำงานที่สนใจพัฒนาทักษะอาชีพของตน หรือเสริมความรู้ที่สนใจ ไม่ต้องสอบคัดเลือก สมัครเรียนได้ทุกวัน สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ เก็บผลการเรียนได้ 5 ปี เพื่อโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย

มจธ. จัดนิทรรศการ XCHO แสดงผลงานปริญญานิพนธ์มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย ครั้งที่ 5 เพื่อตอบสนอง Life Style ของสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ บูรณาการเทคโนโลยี ศิลปะและการออกแบบ พฤติกรรมการรับรู้ และความรู้ทางการแพทย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองการดำเนินชีวิตของมนุษย์ (Life Style) ทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถสื่อสารกับคนจำนวนมากในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ ของมีเดีย โดยแบ่งออกเป็น หลักสูตรมีเดียอาตส์ หลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย

มจธ. พร้อมให้บริการห้องทดสอบระบบรางครบวงจร ตั้งเป้าตามมาตรฐานสากล

ภาคอุตสาหกรรมการขนส่งด้วยระบบรางในอนาคต จะมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น จากนโยบายภาครัฐที่ตั้งเป้าพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อาทิ การวางระบบรถไฟทางคู่ และ ระบบรถไฟความเร็วสูง มจธ.จัดตั้งห้องทดสอบระบบรางตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับอุตสาหกรรม มุ่งมั่นทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

KINGWELD มจธ. ศูนย์รับทดสอบและฝึกอบรมงานเชื่อมระดับต้นของไทย

ศูนย์ KINGWELD มจธ. จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการทดสอบงานเชื่อมในภาคอุตสาหกรรม ด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยระดับต้นๆ ของประเทศ มีหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านงานเชื่อม และบุคลากรด้านตรวจสอบงานเชื่อม ขานรับนโยบายภาครัฐอุตสาหกรรม 4.0

สื่อชีวะ 3 มิติ เพื่อเด็กพิการทางสายตา

นักศึกษามีเดียอาตส์ มจธ. ประยุกต์องค์ความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ 3 มิติ พร้อมระบบเสียง ลบข้อจำกัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กพิการทางสายตา

เปิดไอเดียเด็กสถาปัตย์ มจธ.กับแนวคิดคอนโดผู้สูงอายุ

“โครงการประกวดออกแบบคอนโด” รองรับสังคมผู้สูงอายุ ในย่านซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร คณะสถาปัตย์ฯ ร่วมกับธารารมณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้นำเสนอไอเดียตัวเอง ออกแบบคอนโดที่แตกต่างจากคอนโดทั่วไป

วิศวะ มจธ. งัดกลยุทธ์ลบขีดจำกัดการวิจัยระดับอุดมศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. งัดกลยุทธ์การศึกษาวิจัยแบบใหม่ ฝึกเด็กให้รู้จักพัฒนาและต่อยอดเครื่องมือด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้เรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือมาเป็นข้อจำกัดขอบเขตงานวิจัยของนักศึกษา อยากรู้อะไรก็พัฒนาเครื่องมือมารองรับข้อสงสัย นอกจากสร้างตรรกะทางความคิดแล้วยังเสริมทักษะช่างให้เด็กยุคใหม่ได้อีกด้วย

วิศวะหุ่นยนต์ ป.ตรี หลักสูตรใหม่ฟีโบ้ หวังเพิ่มวิศวกรรุ่นใหม่ สู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ ระดับป.ตรี มุ่งผลิตวิศวกรหุ่นยนต์ รองรับการขยายตัวความต้องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ถือเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครบทั้งระดับปริญญาตรี - โท และเอก

สอนเด็กผลิตสื่อ อีกหนึ่งหลักสูตรจาก มจธ.

สาขาเทคโนโลยีมีเดีย หนึ่งในโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ และเทคโนโลยีมีเดีย มจธ. นำทัพนักศึกษาปี 4 จาก 3 วิชาเอกจัดงานแสดงนิทรรศการผลงานด้านมีเดียนอกสถานที่ กลยุทธ์ฝึกทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ

มจธ. เปิด “ห้องเรียนวิศว์-วิทย์” หลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยุคใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในมหาวิทยาลัยนำร่องในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ โครงการ วมว.ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำ “ห้องเรียนวิศว์-วิทย์” เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพสูงต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

Pages