Event & Activity

Event & Activity

มจธ. อบรมผู้บกพร่องทางการมองเห็น กับอาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์

อาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนและทดสอบจนเกิดความชำนาญ การอบรมและฝึกฝนนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บกพร่องทางการมองเห็นในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับสนับสนุนการเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวก และรวดเร็วด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้การทดลองทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ที่พังงา (Kid Workshop: Fun with Robots At Phangnga)

เมื่อวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อความอัจฉริยะและความบันเทิง จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตามแนวคิดโดยศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. โดยการอบรมครั้งนี้มี ผศ. ดร.

มจธ. ร่วมบริษัท บูห์เล่อร์ (ประเทศไทย) เปิดตัวเครื่องหล่อแรงดันสูง และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา (แลมป้า) พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มวิจัยโลหะเบา (Light Alloys Research Group) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับบริษัท บูห์เล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดการใช้งานเครื่องหล่อแรงดันสูง (High Pressure Die Casting) พร้อมเปิดตัว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา หรือ แลมป้า (Light Alloys Metallurgy & Processing Academy: LAMPA)

มจธ. จับมือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน”

กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มจธ. มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 (KMUTTA 3rd Mini Half Marathon 2018) โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 4,500 คน

มจธ. จับมือกรมการค้าภายใน มอบใบรับรองมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่สากลด้านโลจิสติกส์ ยุคไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สร้างมาตรฐานธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ผลักดันผู้ประกอบกิจการร่วม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2560” เพื่อประเมินมาตรฐาน เข้มข้นด้วยกิจกรรมวิชาการ ส่งเสริมทำความเข้าใจ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน และเข้าสู่การตรวจประเมิน จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 29 แห่ง หวังยกระดับมาตรฐานคลังสินค้าฯ เทียบเท่าสากล

“ฟีโบ้” จับมือ “แอนคา ผู้ผลิต ซีเอ็นซี ชั้นนำรายใหญ่ของโลก” พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมผุดโรงงานสายการผลิตในเขตอีอีซี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สร้างความร่วมมือกับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องซีเอ็นซีชั้นนำรายใหญ่ของโลก ในการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม-ซีเอ็นซี เปิดโรงงานสายการผลิตในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก-อีอีซี

พก. และ มจธ. โต้โผจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ชูสังคมเสมอภาคเท่าเทียมกัน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานสถาบันการศึกษาและองค์กรเครือข่าย 18 แห่ง จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 หรือ NCPD 2018 (The 10th National Conference on Persons with Disabilities 2018) และ The 5th Ratchasuda International Conference on Disability 2018 ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล มีผลงานร่วมจัดแสดง และไฮไลท์ภายในงาน เช่น หุ่นยนต์ BLISS เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มจธ. ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดอบรมนานาชาติเรื่อง Postharvest Technology and Management for Reducing the Losses of Agricultural Commodities

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติในหัวข้อเรื่อง Postharvest Technology and Management for Reducing the Losses of Agricultural Commodities ในระหว่างวันที่ 4-17 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอย่างยั่งยืนและการจัดการเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ร่วมอบรมซึ่งเป็นบุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคการศึกษาในประเทศภูมิภาคลุ่

ทัพนักกีฬา มจธ. รับ 9 เหรียญ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561 ทัพนักกีฬาจาก 112 สถาบันการศึกษา ร่วมชิงชัย 37 ชนิดกีฬา 430 เหรียญทอง เจ้าเหรียญทอง ได้แก่ ม.กรุงเทพธนบุรี 83 เหรียญทอง 28 เหรียญเงิน 31 เหรียญทองแดง รวม 142 เหรียญ อันดับที่ 2 สถาบันการพลศึกษา 74 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 54 เหรียญทองแดง รวม 184 เหรียญ อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 46 เหรียญทอง 55 เหรียญเงิน 59 เหรียญทองแดง รวม 160 เหรียญ ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ในอันดับที่ 33 ของตาราง โดยทำเหรียญรางวัลได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ

Pages