Prize & Award

Prize & Award

มจธ. ได้รับการจัดอันดับ อยู่ในลำดับที่ 92 และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยมีผลงานโดดเด่นด้านการอ้างอิงงานวิจัย และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม

Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2018 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จำนวน 50 ประเทศ และในจำนวนนี้มีเพียง 42 ประเทศที่ติดอันดับใน 378 อันดับแรก โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ในลำดับที่ 92 และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยมีผลงานโดดเด่นด้านการอ้างอิงงานวิจัย และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม

3 นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกาศรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่รักงานวิจัย มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยปีนี้มีอาจารย์ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. จำนวน 3 คน

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIMG) ได้จัดงานสัมมนา STI Forum and Outstanding Technologist Awards 2016 มุ่งเน้นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแบบใหม่ และการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับสากล ภายในงานได้มีการประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2559 ได้แก่ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย จากผลงานเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าเพื่องานในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

มจธ. คงอันดับ 1 ในไทยด้านงานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง (Citation) จากการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก

จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings หรือการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2016-2017 โดยนิตยสาร Times Higher Education ประเทศอังกฤษ ผลการประกาศการจัดอันดับจาก 980 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถูกอันดับที่ 601-800 โดย มจธ. ยังคงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้านงานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง

เปิดประสบการณ์เด็กไทย กับไอเดียทดลองในห้วงอวกาศ การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity)

น้องมอส นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เจ้าของไอเดียการทดลอง "การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero gravity) ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Asian Try Zero-G 2016 ซึ่ง นายทะกุยะ โอะนิชิ มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ

ประกาศผลการจัดอันดับ 200 อันดับแรก มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ปี 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อันดับ 98 ของเอเชีย อันดับ 5 ของอาเซียน อันดับ 2 ของไทย

มจธ. รับรางวัลแนวคิดผลงานดีเลิศ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับเลือกให้เป็นสถาบันที่มีแนวคิดผลงานดีเลิศ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ Learning in Action: Competency Based Education โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2558

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2558

รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

วิศวะมจธ.ย่อส่วนฟอร์มูล่า1 คว้าอันดับ 54 จาก 528 ของโลก

ชมรม KMUTT Formula Student วิศวะมจธ. สร้างฟอร์มูล่า สติวเดนท์ ทำคะแนนดีสุดในรอบ 10 ปี ของรายการแข่งขัน TSAE Auto Challenge กวาดรางวัลทุกรายการ แถมสร้างชื่อ เด็กไทยคว้าลำดับที่ 54 ในโลก

Pages