Vision & Policy

Vision & Policy

มจธ. น้อมนำแนวพระราชดำริ ปฏิบัติงานตามหลัก อพ.สธ.

กว่า 20 ปีแล้วที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมสนองพระราชดำริของศูนย์ส่งเสริมมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ มจธ. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ห่างไกล ไม่ว่าจะเป็น เยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ และชาวบ้าน รวมไปถึงการปฏิบัติงานในกลุ่มมหาวิทยาลัยกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

จบปริญญาตรีแล้ว..ชาวมละบริคนแรกของโลก

ด้วยสำนึกในน้ำพระทัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับชาวมละบริภูฟ้า จากความพยายามและความหวังที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนให้พึ่งพาตนเองได้ในยามที่ออกมาจากป่า ทำให้ชาวมละบริเริ่มที่จะเรียนรู้และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน

มจธ.จัดประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยที่ตอบสนองการใช้งานได้จริง หวังต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

การลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ มจธ. จึงจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม “โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์

รวมพลอุตฯ หล่อโลหะไทย ชี้แนวปฏิบัติลดพลังงาน

กว่า 1 ปีแล้วที่ทีมวิจัยจากสาขาวิชาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหะการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำ ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาให้กับบุคลากรที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมหล่อโลหะเมื่อเร็วๆ นี้

มจธ. เปิดหลักสูตรใหม่ “วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน”

เมื่อไทยต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงต้องเร่งพัฒนาคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจผลิตบัณฑิตเก่งดีและมีคุณภาพสู่สังคม เพื่อเป็นกำลังของชาติตลอดจนการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าตอบสนองความต้องการของประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน เป็นหลักสูตรใหม่ที่ มจธ.จัดขึ้น

มจธ. สร้างโอกาส คนพิการได้งานทำ

เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว ที่ พรชัย มโนมัยธำรงกุล หรือ “น้องก้อง” คนพิการทางด้านสติปัญญาในกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) ได้รับโอกาสให้ทำงานกับบริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร้าน UNIQLO สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวะเครื่องกล จับทีมเปิดให้บริการวิชาการธุรกิจ Startup แห่งแรกจาก มจธ.

ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. โชว์ป๋าเปิดบริษัทดันไอเดียนวัตกรรมสู่การลงทุนให้เป็นจริง ลบจุดอ่อนวิศวกรด้วยองค์ความรู้ทางธุรกิจ เฮรับ Startup จากรั้วพระจอมเกล้าธนบุรี

“คัพโค้ด” สตาร์ตอัพของเด็กไอทีสู่การเป็นเจ้าของบ.Software House

แปดศิษย์เอกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ไล่ตามฝัน ทิ้งเงินเดือนประจำบริษัทใหญ่ มารวมกลุ่มเพื่อนตั้งบริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ผลิตเว็บไซต์ โมบาย แอพพลิเคชั่น และระบบซอฟต์แวร์ บริหารจัดการกำไร 5 เปอร์เซ็นต์ คืนให้มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการสร้างสตาร์ตอัพ Spinoff รุ่นหลังต่อไป

มจธ. เปิด “เคเอกซ์” ดัน SMEs สู้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คิดนอกกรอบ ก้าวไกลกว่างานสอนหนังสือ ผุดเมกะโปรเจกต์ บนอาคารเคเอกซ์ หรือ KX (Knowledge Exchange) อาคารมีชีวิตแห่งใหม่ย่านใจกลางเมือง ผนึกกำลังนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมยักษ์ใหญ่ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี กลุ่มอาหาร กลุ่มยานยนต์ กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มการแพทย์ แก้วิกฤตปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ถาปัตย์มจธ. กระตุ้นนักออกแบบรุ่นใหม่ตื่นตัวรับ Aging Society

นับถอยหลังอีก 2 ปีจะเข้าสู่ยุค Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ สถาปัตย์ มจธ. เร่งสร้างความตระหนักแก่นักออกแบบรุ่นใหม่ปรับการเรียนการสอนเน้นผลงาน Aging Design รองรับการอยู่ได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

Pages