มจธ. ร่วมบริษัท บูห์เล่อร์ (ประเทศไทย) เปิดตัวเครื่องหล่อแรงดันสูง และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา (แลมป้า) พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 กลุ่มวิจัยโลหะเบา (Light Alloys Research Group) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับบริษัท บูห์เล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดการใช้งานเครื่องหล่อแรงดันสูง (High Pressure Die Casting) พร้อมเปิดตัว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา หรือ แลมป้า (Light Alloys Metallurgy & Processing Academy: LAMPA) โดย รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร หัวหน้ากลุ่มวิจัยโลหะเบา มจธ. (Light Alloys Research Group) กล่าวรายงาน

ในการนี้ รศ.ดร ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน พร้อมด้วย มร.มาร์ค เลดสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ สาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิศววัฒนะ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลหวิทยาและการผลิตโลหะเบา หรือ แลมป้า เป็นความร่วมของกลุ่มวิจัยฯ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในด้านงานหล่อโลหะเบา โดยเฉพาะอะลูมิเนียม เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการจัดอบรมครั้งแรก เรื่อง “Die Design Seminar & Workshop”  ร่วมกับบริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เอ็มไฟว์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ  ชั้น 9  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิศววัฒนะ

 

More By This Author