รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIMG) ได้จัดงานสัมมนา STI Forum and Outstanding Technologist Awards 2016 มุ่งเน้นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแบบใหม่ และการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับสากล ภายในงานได้มีการประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2559 ได้แก่ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย จากผลงานเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าเพื่องานในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

          ปัจจุบัน รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), ประธานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ., หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซนเซอร์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ., กรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ฯ  และประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

=============================================
ประมวลข่าวจากสื่อมวลชน (News Clipping)
=============================================
- หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 >>>>Click
- http://www.thaipr.net/general/735825
- http://www.thailand4.com/gen/2016-11-01/d8388c961b483b0e85023fdc0ea82f5b/
- http://www.newswit.com/gen/2016-11-01/d8388c961b483b0e85023fdc0ea82f5b/
- http://www.vcharkarn.com/service/505911
- http://th.postupnews.com/search/label/%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%98.?m=1
- http://www.siamedunews.com/index.php?mo=3&art=42312552
- http://www.ryt9.com/s/prg/2540649

More By This Author